Keranjang Pertanyaan

Nilai Teras Kami

Kami tekad untuk menjalankan perniagaan dengan integriti. Nilai syarikat kami menyediakan rangka kerja yang konsisten dan tahan lama tentang bagaimana kami beroperasi, dan ianya menjadikan Million sebagai satu syarikat yang khas untuk pelanggan, rakan kongsi dan pekerja. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang membimbing tingkah laku seharian kami.

  1. Orang merupakan aset kami yang paling penting. Kami melabur dalam pembangunan profesional mereka, dan kami libatkan mereka dalam penentuan masa depan kami. Kami menegaskan integriti, tanggungjawan serta kecekapan profesional.
  2. Kami sangat percaya dengan kerja berpasukan serta komunikasi terbuka. Kami memupuk pembentukan pasukan, mengamalkan komunikasi berkesan dan menggalakkan keterbukaan dan ketulusan bagi memastikan kami adalah satu syarikat.
  3. Kepercayaan dan hormat merupakan tiang kepada asas kami. Kami melayan satu sama lain dengan kebenaran dan rasa hormat tanpa kompromi bagi sumbangan masing-masing. Kami menjalankan perniagaan kami untuk mengekalkan kepercayaan orang ramai serta penghormatan daripada pelanggan kami.
  4. Kami berusaha untuk penambahbaikan yang boleh diukur secara berterusan. Kami membuat keputusan berdasarkan fakta. Kami melaksanakan proses pendekatan kepada cara kami membina dan menyampaikan produk serta perkhidmatan kami dengan cekap, berkesan dan selamat. Kami sentiasa berusaha memperbaikinya. Kami menggalakkan inisiatif, inovasi serta pengambilan risiko dan mencari dan menggunakan teknologi baru untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kami.
  5. Kami mengejar kecemerlangan prestasi tanpa henti. Kami berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam segala perkara yang kami lakukan dan ingin dikenali kerana kecekapan teknikal dan keunggulan persaingan kami. Kami berdedikasi dalam membina kualiti unggul ke dalam produk, proses dan perkhidmatan kami.
  6. Kami memupuk suasana ‘sikap pemenang’, di mana orang suka bekerja keras dan bermain bersungguh-sungguh. Kami percaya kerja sepatutnya mencabar serta menyeronokkan dan pencapaian sebenar akan berlaku apabila sejumlah orang melakukan langkah tambahan dan berbangga dengan apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kami akan melaksanakan dasar dan tatacara yang memastikan bahawa “sikap pemenang” ini kekal di dalam Million.
  7. Kami benar-benar komited kepada kualiti yang ‘didorong oleh pelanggan’. Kami bekerjasama dengan pelanggan kami bagi menentukan jangkaan mereka. Kami menggembirakan mereka dengan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang diharapkan pada masa dan dalam anggaran belanjawan.

Untuk menegaskan kepentingan keselamatan di tempat kerja, kami merupakan bizSAFE yang diiktiraf. bizSAFE adalah sebuah program yang dibangunkan oleh Majlis Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Workplace Safety and Health Council) di Singapura, yang membantu syarikat membangunkan keupayaan WSH mereka sehingga mereka dapat mencapai peningkatan kuantum dalam taraf keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Pasukan Million @Universal Studios

Pasukan Million @pelancongan Flyer & Duck

Pasukan Million-Robins on the hoof

ms_MYBahasa Melayu
Scroll to Top

Digital Content & Devices